fredag den 17. november 2017

Karakterer i anden række

Det er den almene dannelse, der slår igennem på de hårde kompetencer, som er objektet for PISA-testen og omdrejningspunktet for megen uddannelsespolitisk debat.
”Vi har ikke fokus på karakterer, men på livsoplysning og demokratisk dannelse”
Det mener man på Egå Ungdoms-Højskole, hvor det klassiske dannelsesbegreb står i centrum for undervisningen og kontakten til eleverne. Kompetencer og karakterer kommer her i anden række. Ikke fordi det ikke er væsentlige elementer, men fordi målet først og fremmest er at skabe hele mennesker med demokratisk bevidsthed og evne til refleksion. Det forklarer idéhistoriker Lars Andreassen, der på Egå underviser i bl.a. politik og filosofi.
– Vi vil gerne have myndige individer ud af det her. Folk der kan mærke sig selv og har lyst til at tage fat med øje for at de indgår i både større og mindre fællesskaber. De skal ud og præge samfundet, og de skal ikke bare gøre, hvad de voksne siger. De skal udvikle deres egen fornemmelse af, hvad der er værdifuldt og bevaringsværdigt i samfundet, og hvad som ikke er det. 
På Egå Ungdoms-Højskole er der sene mødetider, ingen eksamener og frivillighed. Det kan lyde som en drøm for enhver teenager, og holdene er da også fyldt godt op. Der findes også en Ungdomshøjskole i Ribe, for hvem det er højskole-hjerteblod, at læring finder sted på alle steder og tider, og på Aarhus Akademi har de også indført sene mødetider. Når undervisningen først begynder klokken 10, er der ikke tale om leflen for ungdommeligt sløvsind, men derimod om et tiltag, der er baseret på viden fra søvn- og hjerneforskningen. Søvnen er essentiel for hjernens udvikling, en proces der først er fuldendt omkring 20-års alderen, og når man samtidig ved, at teenagere forskyder døgnrytmen og ofte først går i seng omkring midnat, er det ikke noget under, at nogen har svært ved at bidrage klokken 8 om morgenen. Det forklarer Lars Andreassen, der hurtigt bed mærke i en forskel efter tiltaget.
– De unge var vågne og deltagende, og umiddelbart var jeg nu selv nødt til at forberede mig mere, fordi vi nåede længere i undervisningen, fortæller han.
At teenagehjerner ikke er færdigudviklede skal man holde for øje, både når man planlægger specifik undervisning og gennemfører generelle reformer. Lars Andreassen taler om en instrumentalisering af videnstilegnelsen i både folkeskolen og gymnasiet, hvor det ensidige fokus på kompetencer slører blikket for det hele menneske. 
– En ungdomsuddannelse er ikke det samme som en efteruddannelse for voksne, hvor man opgraderer kompetencer. Konkurrencestatspædagogerne siger, at de unge bare skal forberedes til at komme ud at konkurrere, men når man taler om teenagere, er det jo ikke en forberedelse. De er jo allerede i fuld gang med at leve deres liv, fortæller han.
Emma Maria har gået på højskolen siden januar efter et par ophold på HHX og produktionsskole. Hun har følt sig presset siden 5. klasse til at tage stilling til sin fremtid, og hun har nu brug for en periode til at finde ud af, hvad hun egentlig er god til. Ind til videre har fagene politik og filosofi fanget hende. 
– Man kan diskutere frem og tilbage, og folk kan blive helt tændt af det: ’Hvorfor tænker du sådan, når jeg tænker helt anderledes’? Man bliver konfronteret med så mange forskellige holdninger og meninger. Samtidig skal man jo kunne se folk i øjnene bagefter, så man lærer at formulere sig, så man ikke træder andre over tæerne.
For Lars Andreassen skal de politiske diskussioner være for de unges egen skyld – ikke for finansministerens skyld. 
– Når vi ikke har fokus på karakterer, men på livsoplysning og demokratisk dannelse, så gider de unge pludselig godt snakke om den kolde krig og store samfundsforandringer, afslutter han.


Uligheden i skolen bunder især i forskelle i uddannelse og familiekultur, og børn fra familier med dannelse og aktiv hverdagskultur opnår bedre resultater. Det viser en analyse, som ugebrevet A4 i 2008 lavede på baggrund af PISA-undersøgelsernes spørgeskemaer. Læseresultaterne for børn med bogreoler øges med 54 point - samme niveau som de misundte sydkoreanske børn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

En rejse i selvindsigt

Ti dages intensiv undervisning i swahili og så er man godt klædt på til at få mere indsigt i sig selv på et højskoleophold på Zanzibar. ...