fredag den 17. november 2017

Højskole med idræt og personlig udvikling

Et ophold på en højskole er berigende og gør blandt andet eleverne mere afklarede ift. studievalg. Det viser en ny EVA-rapport.
“Vi ser på idrætten som et fantastisk dannelsesfag.”
Viceforstander Lars Mogensen på Gerlev Idrætshøjskole er ved at få de sidste detaljer på plads, før han drager en uge til Kina med et hold elever fra skolen. Rejsen er en vigtig del af opholdet på skolen, men det er bestemt ikke hele historien. 
Lars Mogensen har undervist på skolen i 23 år og har set, hvor meget eleverne får ud af et ophold på skolen. 
– Et sabbatår på en højskole udvikler den enkelte på mange områder, både fagligt, socialt og personligt. Man bliver en del af et fællesskab, hvor alle lærer af hinanden, og man lærer rigtig meget om livet og om sig selv, siger han.
Det politiske fokus på at få unge hurtigt gennem de videregående uddannelser har ifølge Lars Mogensen været årsagen til, at færre unge de sidste 20 år har valgt at tage et sabbatår. Mange har derfor valgt højskolerne fra. Og det er ifølge Lars Mogensen en skam.
På Gerlev er det særligt idrætten, som er i fokus, men ifølge Lars Mogensen indeholder de mange forskellige idrætsgrene nogle udviklende kvaliteter. 
– Vi ser på idrætten som et fantastisk dannelsesfag, der giver mulighed for udvikling, modning, udfordring og oplevelser. Gennem mødet med mange forskellige typer idræt og bevægelse, præsenterer vi eleverne for de alment dannende kvaliteter i idrætten, siger han. 
Lars Mogensen underviser selv på skolens Idrætsakademi, som typisk tæller elever med interesse i fag, som har med krop og sundhed at gøre. Det er de elever, som i skrivende stund er på vej til Kina til et møde med kinesisk idrætskultur.
Skolen sender desuden et outdoor-hold til Milano, et dansehold til New York, et Cross-fit-holdet til Polen, fodbold-holdet er i Barcelona og Parkour-holdet i Paris. Mulighederne er mange, og skolen rummer derfor også en stor mangfoldighed af unge mennesker - fra hele verden.
– På Gerlev kommer 25-35 procent af eleverne fra udlandet. Det er en dansk højskole, men med en international atmosfære, og det er berigende, både for de internationale elever, som kommer for at opleve dansk kultur og for de danske elever, som får et indblik i forskellige kulturer og øver sproglige kompetencer, siger han.
Men elevernes og Gerlev Idrætshøjskoles energi og engagement strækker sig også ud over skolens område. Et eksempel herpå er Legeskibet, der sejler rundt til Danmarks havnebyer i sommerhalvåret - et samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden. Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur.
Gerlev Idrætshøjskole deltager desuden i indsamlingen af penge til organisationen ”Familier med kræftramte børn” og allerede nået op på 130.000 kroner.
• 93 procent af højskoleeleverne får indfriet deres forventninger i forhold til personlig afklaring. 
• 94 procent af eleverne har fået indfriet deres forventninger i forhold til ny viden.
• 98 procent af højskoleeleverne er samlet set tilfredse med deres højskoleophold.
• 98,5 procent vil anbefale det til andre. 
Kilde: EVA rapport og højskolerne.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

En rejse i selvindsigt

Ti dages intensiv undervisning i swahili og så er man godt klædt på til at få mere indsigt i sig selv på et højskoleophold på Zanzibar. ...